ޖުލައި 09، 2015

ޔޫނުސް ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ދުޢާ

أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم ” لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ” (الأنبياء: 87)
މާނައީ: “އިބަރަސްކަލާނގެ މެނުވީ، إلهއަކު ނެތެވެ. އިބަރަސްކަލާނގެ ހުސްطاهرވަންތަކަމާއެވެ! ހަމަކަށަވަރުން، އަނިޔާވެރިންގެ ތެރެއިން މި އަޅާވީމެވެ.”

މި ދުޢާ އަކީ އަޖާއިބު ކުރުވަނިވި މަންފާތައް ކުރަނިވި ދުޢާއެކެވެ. ތަޖުރިބާ ކޮށްލައްވާށެވެ!

Copyright 2021 © Sheikh Hassan Moosa Fikree